Κώστας Χριστόπουλος, Ο Οικισμός, 2022, χρησιμοποιημένα οικοδομικά υλικά, (περ.) 650 x 250 εκ.

Ο Οικισμός (The Settlement) αποτελεί μια εγκατάσταση που αναπαριστά υπό κλίμακα την
κάτοψη του συνοικισμού προσφύγων στο Καρλόβασι της Σάμου, όπως αυτός σχεδιάστηκε
μετά τα γεγονότα του 1922. Είναι κατασκευασμένη με παλιά χρησιμοποιημένα οικοδομικά
υλικά και επιφάνειες που απορρίπτονται κατά τη διαδικασία κάθε λογής ανακαινίσεων και
οικιστικών αναπλάσεων. Η εγκατάσταση επιδιώκει να μεταφέρει την ιδέα του συνεχούς
πολιτισμικού μετασχηματισμού, της διαρκούς μετάπλασης των υλικών και της
εκκρεμότητάς τους ανάμεσα στην ερήμωση και την ανακατασκευή, των ατελών σχεδίων
ανάπτυξης ή των πάντοτε μερικών αποτελεσμάτων τους. Η ανέγερση, η αναστήλωση, η
ανακατασκευή ή η κατάρρευση, η ερήμωση και η εγκατάλειψη συνιστούν στιγμές μιας
αέναης διαδικασίας μεταπλάσεων. Κάποια, όμως, από τα «σπίτια» του Οικισμού δεν έχουν
είσοδο ή έξοδο, δρόμο διαφυγής.