Φίλιππος Βασιλείου

Φίλιππος Βασιλείου

≪Το “Head vs Body” είναι ένα έργο όπου στρέφω το βλέμμα προς στον εαυτό μου. Δημιουργώ ένα αντίγραφο του κεφαλιού μου σε μνημειακή κλίμακα. Μπαίνω μέσα σε αυτό. Ενσωματώνομαι και το κινώ με τρόπο ώστε να λειτουργεί ως σώμα. Ανοίγω ένα κομμάτι του και προσκαλώ το κοινό να μπει και αυτό. Να με ακούσει. Έτσι, πλοηγώ το κοινό στον κόσμο μου – ο κόσμος μου γίνεται και δικός τους, αφού ανήκει πλέον στο κεφάλι τους≫.

Το διάστημα 2020-2022 κι έπειτα από το ξέσπασμα της πανδημίας Covid-19 υπήρξε καθοριστικό σχετικά με την αλληλεπίδρασή μου με τον κόσμο. 

Η αναγκαία συγκατοίκηση με τον εαυτό μου για ένα τέτοιο χρονικό διάστημα ήταν αναμφίβολα μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Αναρωτιέμαι για τα κατάλοιπα που αφήνει ένας αναγκαίος εγκλεισμός και ποιες διαδικασίες επιταχύνει σε εμένα αλλά και στην σύγχρονη κοινωνία. 

Τι σημαίνει ≪εγκλεισμός≫ σε μια εποχή που το ψηφιακό προφίλ ταυτίζεται με το πραγματικό μας πρόσωπο; Η κατασκευή της προτομής με οδήγησε στον συσχετισμό με αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή την ≪κατασκευή≫ ψηφιακών προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που εκθέτοντας σε υπερβολικό βαθμό το πρόσωπό μας στον δημόσιο χώρο του διαδικτύου, πραγματοποιείται μια μορφή εξομολόγησης στον ψηφιακό κόσμο. Συχνά καλούμαι να γράψω το βιογραφικό μου σε τρίτο ενικό πρόσωπο. 

Αναρωτιέμαι αν το τρίτο πρόσωπο είναι αυτό κατά το οποίο κοιτώ τον εαυτό μου απ’ έξω. 

Έτσι, διατηρώ μια απόσταση από εμένα παρόμοια με αυτή που κρατάει κάποιος, χτίζοντας έναν χαρακτήρα σε ένα βίντεο παιχνίδι. 

Το ψηφιακό προφίλ δεν ταυτίζεται με το φυσικό πρόσωπο, αλλά αποτελεί μια περσόνα, μια μάσκα ή ένα κεφάλι υπό τον έλεγχο του χειριστή του. Παράλληλα, στο έργο επανεξετάζεται η εργασία και η χειρωναξία ως βασικά στοιχεία, τοποθετώντας το σώμα και τη ζωντανή δράση στο επίκεντρο του θέματος, που προκύπτει από την αναγκαιότητα επαναφοράς στη σωματικότητα καθώς και στη χειρονομία που βρίσκεται μεταξύ μηχανικού και αμηχανία, κλειστής και ανοιχτής φόρμας. Δεν προβάλλεται ένα αντικείμενο αποστασιοποιημένο από το περιβάλλον του, αλλά ένα αντικείμενο που σχετίζεται με το υποκείμενο, το σώμα ή και το πρόσωπο που το δημιούργησε. Το πρόσωπο μέσα στο έργο・ το πρόσωπο ή το ≪εγώ≫ του καλλιτέχνη που ενυπάρχει στο έργο του.

(κείμενο: Φίλιππος Βασιλείου )