Γιώργος Τσεριώνης

Γιώργος Τσεριώνης

Ο Γιώργος Τσεριώνης μέσα από τη χρήση διάφορων εκφραστικών μέσων, όπως της ζωγραφικής, της γλυπτικής, της κεραμικής και των μεγάλης κλίμακας εγκαταστάσεων, προβάλει την εικόνα μιας κοινωνίας σε σήψη. 

Οι ατέλειες που χαρακτηρίζουν τα ανθρωπόμορφα έργα του, η παραμόρφωση και η αφαιρετικότητα, ως σύμβολα της συνεχόμενης ανασφάλειας και βίας από την οποία διακατέχεται η σημερινή κοινωνία, αντικατοπτρίζουν την αναφορά στην μνήμη και την ιστορία ως καταφύγιο των καταστάσεων που βιώνει ο σύγχρονος άνθρωπος.