Μάριος Σπηλιόπουλος

Αφιερωμένο «…..στους τρελούς ποιητές και στους ποιητές τρελούς αυτού του Κόσμου.»

Το έργο του Μάριου Σπηλιόπουλου είναι δητά αφιερωμένο πρώτα «στους ανώνυμους επαναστάτες, στους τρελούς ποιητές (Antonin Artaud), και στους ποιητές τρελούς αυτού του κόσμου» κι έπειτα στους D. Cooper, Νίκο Μπαλή και Λεωνίδα Χρηστάκη, οι οποίοι συντέλεσαν στην έκδοση του βιβλίου του Cooper “Γραμματική της ζωής”. Το έργο του καλλιτέχνη, φόρος τιμής στην αντι-ψυχιατρική φιλοσοφία του Cooper, προσφέρει μία διαφορετική οπτική προς τους “έγκλειστους” (ή τους τρελούς ποιητές και τους ποιητές τρελούς αυτού του κόσμου”). 

Μία οπτική που εστιάζει στην αλλοτρίωση της κοινωνίας και των κανόνων της ως αφετηρία της αλλοτρίωσης του ανθρώπου και επομένως προτείνει την διάκριση της Επιβίωσης από τη Ζωή και την κατάκτηση της δεύτερης. 

Ως τρόπο “απ-εγκλεισμού” και παράλληλα ως άλλοθι των ήδη εγκλεισμένων “τρελών”.

 Το βιβλίο του D. Cooper καθώς και οι συντελεστές της ελληνικής του έκδοσης του 1977 με τίτλο “Άλογος λογική” ‘έχουν κυρίαρχη επιρροή στο καλλιτέχνη και το έργο του και μπορούν να παρατηρηθούν οι διάχυτοι συσχετισμοί του εγκλεισμού και του ψυχιατρείου του βιβλίου με το χώρο και το εννοιολογικό concept, όπως το λαμβάνουμε σήμερα, του Δρομοκαϊτειου.