Ημερίδα 4η – 4/12/22 – 14:30 – 21:00

ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : ΑΠΟ ΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ
Επιστημονικός συντονισμός: Κωστής Σταφυλάκης