«Δρομοκαΐτειο»

Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

Ιστορία

Το Δρομοκαΐτειο ιδρύθηκε το 1887 με χρήματα που είχε αφήσει στη διαθήκη του ο Ζώρζης Δρομοκαΐτης το 1880 παίρνοντας το όνομά του από τον Ζώρζη και τη γυναίκα του Ταρσή: «Φρενοκομείο Ζώρζη και Ταρσής Δρομοκαΐτου». Το ύψος του ποσού το οποίο κληροδότησε ο Δρομοκαΐτης ήταν πεντακόσιες χιλιάδες γαλλικά φράγκα τα οποία είχε καταθέσει στην Τράπεζα της Ελλάδος και ζητούσε να γίνει Φρενοκομείο όπου έκριναν οι εκτελεστές της διαθήκης του και φίλοι του Ιωάννης Χωρέμης και Εμμανουήλ Χαρίλαος και Μάρκος Ρενιέρης, Διοικητής της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος. Το 1887 δημιουργήθηκαν τέσσερα νοσηλευτικά τμήματα, τα οποία είχαν στο σύνολό τους 110 κλίνες.[2][3] Για αρκετά χρόνια το Δρομοκαΐτειο ήταν μια από τις ελάχιστες κρατικές υποδομές στην Ελλάδα για τις ψυχιατρικές ασθένειες, δεδομένου ότι ήταν το δεύτερο ψυχιατρικό ίδρυμα μετά από αυτό της Κέρκυρας.[4]

Το Νοσοκομείο ενισχύθηκε στα επόμενα χρόνια και από άλλους ευεργέτες, όπως ο Ανδρέας Συγγρός, ο Κωνσταντίνος Σεβαστόπουλος αλλά και άλλοι από τους οποίους πήραν τα ονόματά τους τα κτίριά του: Σεβαστοπούλειο, Θεολόγειο, Σπηλιοπούλειο, Κουντουριώτειο, Βενιζέλειο, Σκυλίτσειο, Δάφτσειο και Ελλήνων Αμερικής.[5]

Το 1988 η Ακαδημία Αθηνών βράβευσε το Δρομοκαΐτειο Θεραπευτήριο με το Αργυρό Μετάλλιό της, για τα 100 χρόνια της προσφοράς του[6].Τμήματα και έργο του Νοσοκομείου

Το Νοσοκομείο έχει σήμερα 304 ψυχιατρικές κλίνες εντός του νοσοκομείου και 205 εξωνοσοκομειακές και νοσηλεύει περίπου 2000 άτομα τον χρόνο, έχοντας προσωπικό 550 ανθρώπων, με κάπου 10.000 ανθρώπους οι οποίοι εξετάζονται στα εξωτερικά ιατρεία το χρόνο[7].

Το 2014 είχε ανακοινωθεί ότι το Δρομοκαΐτειο θα έκλεινε με μεταφορά ασθενών και προσωπικού σε άλλες μονάδες[8][5], αλλά το σχέδιο αυτό δεν υλοποιήθηκε.

Μουσείο Νοσοκομειακών Αντικειμένων

Στο χώρο του Δρομοκαΐτειου βρίσκεται και Μουσείο, το οποίο ιδρύθηκε το 1995 και εκεί εκτίθεται ιατρικά, φαρμακευτικά αντικείμενα καθώς και εγκαταλείμματα ασθενών (συγγράμματα λογοτεχνών, ποιήματα, επιστολές) και έργα ζωγράφων που νοσηλεύτηκαν εκεί.[9]