Δέσποινα Χαριτωνίδη

Tο έργο Perfect Feeder είναι ένα έργο που αποτελείται από 10 αγκίστρια τοποθετημένα διαδοχικά, δημιουργώντας μια σπονδυλώδη δομή, που εχει στοιχεία απειλής, απώθησης και κινδύνου. 

Το γλυπτό έχει τοποθετηθεί με μια απλή κίνηση στον τοίχο παραπέμποντας σε κάποιο έντομο ή πλασμα το οποίο θα μπορούσε να περιφέρεται στους διαδρόμους του Δάφτσιου. 

Το “Perfect feeder” θα μπορούσε να ειδωθεί και ως μια φετιχιστική αλλά ταυτόχρονα και ως μια πολεμική μηχανή αναπαραγωγής